top of page
Serverdrift

SERVERDRIFT

Vi tilbyr serverdrift inklusive kunnskapsstøtte og systemsupport. Som kunde hos oss står du derfor aldri alene hvis problemer skulle oppstå.

 

Vi tilbyr tilgang til toppmoderne datasenter løsninger slik at du kan bruke dine driftskritiske systemer 24/7. Du betaler bare for den plassen og de resursene du trenger til en hver tid og vi designer en optimal driftspakke for deg. 

 

Lokasjon - vi bruker bare de sikreste og beste fysiske datasentrene

 

Redundans - vi kan sikre dine systemer på flere fysiske lokasjoner

 

Katastrofe - vi har ekspertisen og erfaringen til å kunne handtere krisesituasjoner

 

Nettverk - vi sikrer at du har nok nettverkskapasitet til systemene

 

Våre ansatte har høy ekspertise og solid erfaring innen planlegging og bygging av online baserte driftsløsninger med krevende krav til både tilgjengelighet og høy brukertrafikk.

SYSTEMSUPPORT

Drift av webapplikasjoner og sluttbrukersystemer er alltid krevende. Systemene forventes å være på nett 24/7 og de skal overvåkes og administreres fortløpende. Systemsupport kan du nå få integrert i driftspakken fra oss. Dette gir deg god kostnadskontroll og forutsigbarhet på IT siden.    

 

Vi tar totalansvar for systemenes tilgjengelighet. Og vi tilpasser driftspakken fortløpende til systemenes behov for skalerbarhet, ytelse og optimalisering og legger en strukturert IT driftsplan i bunnen av løsningen.

 

Serviceansvar - vi tar det operative ansvaret for systemene dine

 

Kontinuitet - vi sørger for at forretningsprosessene dine er online 24/7

 

Overvåking - vi overvåker og optimaliserer driftsplattformen løpende

 

Skalering - vi sikrer effektiv skalering av alle elementer i verdikjeden

  

Og så får du tilgang til en personlig prosjektleder for alle egne kontraktsforhold. Og husk at dårlig vedlikeholdte systemer øker sjansen for problemer betydelig - mens godt vedlikeholdte systemer kan operere stabilt i årevis.  

SYSTEMUTVIKLING

Vår konsulentavdeling kan også levere programmerings- og utviklingstjenester. Vi kan både utvikle og vedlikeholde komplekse webapplikasjoner og business systemer og har lang erfaring fra krevende høy-trafikk baserte prosjekt.    

 

Vår hovedfokus er webapplikasjoner som skal driftes som en online basert «SaaS» tjeneste (software as a service) og distribuert via plattformene Internett, Mobil eller Nettbrett.

 

Spesifikasjon - vi kan hjelpe deg med kravspesifikasjon og business analyse

 

Design - vi leverer webdesign arbeidet integrert i prosjektet

 

Utvikling - vi koder og programmerer database, system og funksjoner

 

Drift - vi etablerer og tilpasser webapplikasjonens driftsplattform

  

Utviklingsresurser og prosjektdetaljer vil bli avtalt og tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Systemsupport
Robotisering

ROBOTISERING

Ønsker du å ta dine arbeids- og forretningsprosesser opp til et helt nytt ambisjonsnivå så bør du vurdere å bruke vår avanserte robotiseringskompetanse. Her leter vi etter alle forretningsprosesser som kan standardiseres, digitaliseres, automatiseres og understøttes av digital kunnskapsstøtte.

 

Skal du oversende et digitalt dokument, tildele en rettighet, vurdere et kvalitetsnivå el. så er mulighetene gode for at denne prosessen kan handteres uten manuell arbeidskraft i fremtiden. Da kan du frigjøre disse resursene til mer komplekse oppgaver som ikke kan digitaliseres og som vil kreve manuell personhandtering.

 

Har du standardiserte oppgaver i dag som er litt vanskeligere å automatisere så bør du vurdere om kombinasjonen digitalisering, automatisering og en avansert robotfunksjon (kunnskapsstøtte modell) kan løse problemet. Det er utrolig hva man kan få til av løsninger hvis man bare evner å strukturere den opprinnelige kunnskapen og forretningsprosessen i en fleksibel moderne database kombinert med kundetilpassede beslutningsstøtte modeller (algoritmebasert kunnskap).

 

Vi er dyktige på algoritmebaserte støttesystemer som bruker matematikk, statistikk og «big data» databaser for å kunne komme frem til de beste forretningsbeslutningene. Og vi har lang erfaring med utvikling av rating- og scoring baserte beslutningsmodeller og online portaler med store informasjonsdatabaser og høy trafikkfrekvens.  

 

Kontakt oss gjerne for en gratis vurdering av ditt prosjektpotensial. 

bottom of page